Πιστοποιήσεις - Security
cronossecurity.com
cronossecurity.com
21920
page-template-default,page,page-id-21920,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-3.8.1,wpb-js-composer js-comp-ver-6.9.0,vc_responsive

Πιστοποιήσεις

ΕΝ ISO 9001:2015

Η εταιρία CRONOS SECURITY, προκειμένου να διατηρεί το επιθυμητό επίπεδο στις υπηρεσίες που παρέχει, έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητας, ασφάλειας και υγείας στην εργασία και περιβαλλοντικής διαχείρισης ενώ επιπλέον, σε συνεργασία με την εταιρία SecVault Solutions έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR).

 

OHSAS 18001:2007

Στην εταιρία μας έχουμε καθιερώσει σύστημα διαχείρισης ασφάλειας και υγείας για το προσωπικό, το οποίο είναι σε συμμόρφωση με το πρότυπο Σύστημα OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008.

Σε συμμόρφωση προς την σχετική νομοθεσία και με στόχο την δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας, απασχολεί τεχνικό ασφαλείας και ιατρό εργασίας οι οποίοι φροντίζουν, μέσα από συνεχείς ελέγχους, υποδείξεις και συμβουλές, να ελαχιστοποιούνται οι εργασιακοί κίνδυνοι και να αποφεύγονται τα εργατικά ατυχήματα.

 

ΕΛΟΤ EN ISO 14001:2004

Εφαρμόζουμε σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης μέσα από το οποίο εντοπίζονται, αξιολογούνται και διαχειρίζονται περιβαλλοντικά θέματα με σκοπό την εξοικονόμηση φυσικών πόρων και την προστασία του περιβάλλοντος.

 

Άδεια στολής

Το ένστολο προσωπικό της Cronos security, φοράει την στολή της εταιρίας για την οποία η εταιρία διαθέτει την προβλεπόμενη άδεια χρήσης στολής από το ΓΕΕΘΑ.

 

Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο

Η εταιρία Cronos security έχει ασφαλίσει σε αναγνωρισμένη ασφαλιστική εταιρία την Γενική Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων έως του ποσού των 3.000.000,00 Ευρώ. Η κάλυψη αυτή επεκτείνεται ώστε να περιλαμβάνει υλικές ζημιές σε περιουσιακά στοιχεία Τρίτων, των οποίων τη φύλαξη και τον έλεγχο έχει αναλάβει η εταιρία, παρέχοντας με αυτόν τον τρόπο μία πρόσθετη εξασφάλιση προς τους πελάτες της.

 

Tetra Services

Γνωρίζοντας ότι μεγάλο μέρος της επιτυχίας ενός προγράμματος φύλαξης αποτελεί η δυνατότητα της επικοινωνίας, ανά πάσα στιγμή, με το ολοκληρωμένο σύστημα εποπτών και υπεύθυνων ασφαλείας της εταιρίας καθώς επίσης και με τον επιχειρησιακό κέντρο της εταιρίας το οποίο συντονίζει τις ενέργειες του προσωπικού ασφαλείας, η εταιρία διαθέτει σύστημα ασύρματης επικοινωνίας TETRA το οποίο εξασφαλίζει την διαρκή, απρόσκοπτη και ασφαλή επικοινωνία.

 

Συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων.

Η CRONOS SECURITY σε συνεργασία με την SecVault Solutions έχει εκπαιδευτεί και πιστοποιηθεί στην εφαρμογή των απαιτήσεων του GDPR προς τις οποίες συμμορφώνεται πλήρως.