Πολιτική Ποιότητας - Security
cronossecurity.com
cronossecurity.com
21923
page-template-default,page,page-id-21923,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-3.8.1,wpb-js-composer js-comp-ver-6.9.0,vc_responsive

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ & ΥΑΕ

Βασικός στόχος του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, Ασφάλειας Πληροφοριών, Περιβάλλοντος & ΥΑΕ της Εταιρίας αποτελεί η δημιουργία πλαισίου με στόχο την συνεχή βελτίωση των λειτουργιών της, έχοντας πάντα ως βασικό γνώμονα την ικανοποίηση των προσδοκιών αλλά και των αναγκών των πελατών της στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Για την υλοποίηση του παραπάνω στόχου η Διοίκηση υποστηρίζει και εφαρμόζει αδιάλειπτα τις βασικές αρχές και τους κανόνες που διέπουν το Σύστημα Ποιότητας, Ασφάλειας Πληροφοριών, Περιβάλλοντος & ΥΑΕ της Εταιρίας, βασιζόμενη στην αμέριστη και εποικοδομητική συνεργασία τόσο των εργαζομένων της όσο και των συνεργατών της.

Ως εκ τούτου αναπόσπαστο κομμάτι των δραστηριοτήτων της και πρωταρχικοί στόχοι της εταιρίας είναι:

 • Η ικανοποίηση των πελατών.
 • Η τήρηση της νομοθεσίας.
 • Η συνεχής βελτίωση των λειτουργιών της.
 • Η συνεχής βελτίωση των συνθηκών εργασίας.
 • Η μείωση της επικινδυνότητας και την εξάλειψη επικίνδυνων περιστατικών στο χώρο εργασίας.
 • Η διασφάλιση ότι όλες οι δραστηριότητες της εταιρίας πραγματοποιούνται έτσι ώστε να ελαχιστοποιούνται στο μέτρο του δυνατού οι επιβαρύνσεις στο περιβάλλον.
 • Η προστασία των πληροφοριών που βρίσκονται στην κατοχή της εταιρίας.
 • Η διασφάλιση της εμπιστοσύνης των πελατών της.
 • Η διασφάλιση της συμβατότητας με το Ελληνικό Νομοθετικό και Θεσμικό Πλαίσιο (Ελληνική νομοθεσία).
 • Ο καθορισμός του επιπέδου και των απαιτήσεων ασφάλειας της εταιρίας.
 • Η εγκαθίδρυση μηχανισμών που να υποστηρίζουν την αναγνώριση και πρόληψη απειλών των πληροφοριών, που διαθέτει και διαχειρίζεται η εταιρία, αλλά και την αποτελεσματική απόκριση του οργανισμού όταν οι απειλές πραγματοποιούνται.
 • Ο καθορισμός των ρόλων και των αρμοδιοτήτων των μελών της εταιρίας, ώστε να επιτευχθεί η προστασία των πληροφοριών και των πληροφοριακών αγαθών.
 • Η αύξηση της επίγνωσης των κινδύνων τους οποίους διατρέχουν οι πληροφορίες και τα πληροφοριακά συστήματα του Οργανισμού.

 

Οι βασικές αρχές έτσι όπως αυτές εκφράζονται μέσω του Συστήματος Διαχείρισης της Εταιρίας είναι:

 • Η τήρηση των προδιαγεγραμμένων απαιτήσεων του πελάτη, έτσι όπως έχουν συμφωνηθεί μέσω των γραπτών συμβάσεων ή / και συμφωνιών.
 • Η συνεχής υποστήριξη του πελάτη κατά τη διάρκεια παροχής της υπηρεσίας, ώστε να αξιολογούνται μηνύματα ικανά να καλύψουν, εκτός των εκφρασμένων, και των συναγομένων αναγκών των πελατών.
 • Η εποικοδομητική συνεργασία με το σύνολο των Εξωτερικών Παρόχων.
 • Η τήρηση των απαιτούμενων προδιαγραφών που αφορούν τις διαδικασίες φύλαξης.
 • Η συνεχής ενημέρωση της Διοίκησης για νέες τεχνολογίες, προκειμένου να είναι διαρκώς ενήμερη για τα πιο σύγχρονα διεθνή δεδομένα.
 • Η συνεχής ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού σε εξειδικευμένα κέντρα.
 • Η διερεύνηση αιτιών των μη συμμορφώσεων, των μη ικανοποιητικών αξιολογήσεων προσωπικού, ή των παραπόνων και ο περαιτέρω καθορισμός διορθωτικών ενεργειών.
 • Η τυποποιημένη αξιολόγηση της Εταιρίας από τους πελάτες της.
 • Ο καθορισμός μετρήσιμων και αντικειμενικών στόχων βελτίωσης της συνολικής λειτουργίας της Εταιρίας και των ευαίσθητων σημείων δραστηριότητάς της.
 • Η πρόληψη ατυχημάτων και γενικότερα εκδήλωσης κινδύνου κατά την εργασία.
 • Η διαχείριση των παραγόμενων στερεών αποβλήτων, δίνοντας προτεραιότητα στη χωριστή συλλογή τους και την ανακύκλωσή τους.
 • Η λήψη απαραίτητων μέτρων σε τεχνικό και οργανωτικό επίπεδο προκειμένου να εξασφαλίζει την ακεραιότητα, τη διαθεσιμότητα και την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που επεξεργάζεται.

 

Η Διοίκηση της Εταιρίας ορίζει ως εκπρόσωπό της για θέματα ποιότητας, ασφάλειας πληροφοριών, περιβάλλοντος & ΥΑΕ τον Υπεύθυνο Συστημάτων Διαχείρισης, με ειδικό καθήκον την εποπτεία της συντήρησης και της ανάπτυξης του Συστήματος Διαχείρισης.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

Η CRONOS SECURITY εφαρμόζει την παρούσα πολιτική για καταγγελίες ή παράπονα σχετικά με  παραβίαση των πολιτικών και διαδικασιών της εταιρείας καθώς και παραβίαση της νομοθεσίας (ενδεικτικά μη συμμόρφωση με το νόμο, την δεοντολογία, τις εργασιακές σχέσεις και οτιδήποτε θα μπορούσε να βλάψει τη φήμη της εταιρείας).

Συγκεκριμένα,

 1. Η CRONOS SECURITY δηλώνει ότι θα προστατεύσει τον συντάκτη μιας καταγγελίας (whistleblower) που μπορεί να είναι ένας εργαζόμενος ή/και τρίτο πρόσωπο. Στο πλαίσιο της Πολιτικής αυτής ο καταγγέλλων μπορεί επώνυμα ή ανώνυμα να αναφέρει στην υπεύθυνη Διαχειριστικών Συστημάτων της εταιρείας μια καταγγελία ή να εκφράσει προβληματισμό ή παράπονο σχετικά θέμα παραβίασης των πολιτικών της εταιρίας ή και της νομοθεσίας.
 2. Η CRONOS SECURITY θα διαχειριστεί εμπιστευτικά και θα προστατέψει το απόρρητο της καταγγελίας και στο βαθμό που είναι δυνατόν, θα τηρηθεί η εμπιστευτικότητα του καταγγέλλοντος. Ωστόσο, η ταυτότητα μπορεί να πρέπει να αποκαλυφθεί εφόσον η καταγγελία αναφέρεται σε συγκεκριμένα πρόσωπα (αυτά δικαιούνται, στο πλαίσιο άσκησης των δικαιωμάτων πρόσβασης, ενημέρωσης και αντίρρησης των άρθρων 11-13 του Ν. 2472/1997, να λάβουν γνώση της καταγγελίας και όλων των σχετικών αποδεικτικών στοιχείων). Επισημαίνεται ότι εάν στην καταγγελία υπάρχει αναφορά σε φυσικά πρόσωπα δεν θα πρέπει να εμπεριέχονται στοιχεία που αποτελούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα (όπως φυλετική ή εθνική προέλευση, πολιτικά φρονήματα, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, υγεία, κοινωνική πρόνοια, ερωτική ζωή και στα σχετικά με ποινικές διώξεις ή καταδίκες).

III. Η CRONOS SECURITY  σε περίπτωση υποβολής επώνυμης καταγγελίας η εταιρεία διαβεβαιώνει ότι δεν θα υπάρχουν αρνητικές συνέπειες (αντίποινα) για το πρόσωπο που υποβάλλει την καταγγελία και .θα προστατέψει την ανωνυμία του καταγγέλλοντα, με εξαίρεση την περίπτωση κακόβουλης καταγγελίας. Δεν απαιτείται η συμπλήρωση στοιχείων  που μπορούν να αποκαλύψουν την ταυτότητά του καταγγέλλοντος δεδομένου ότι ενδιαφέρει μόνο η πληροφορία για το καταγγελλόμενο περιστατικό. Σε περίπτωση κακόβουλης καταγγελίας, ο καταγγελλόμενος μπορεί να ζητήσει την αποκάλυψη της ταυτότητας του καταγγέλλοντος προκειμένου να ασκήσει τα εκ του νόμου δικαιώματά του.

 1. iv. Σε περίπτωση υποβολής ανώνυμης καταγγελίας παρακαλούμε ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες: 1) μην αναφέρετε προσωπικά στοιχεία, όπως το όνομά ή τη σχέση με τους εμπλεκόμενους, 2) μη δώσετε στοιχεία που μπορεί να οδηγήσουν στην αναγνώρισή σας και 3)χρησιμοποιήστε μια ασφαλή σύνδεση internet.

 

 

Φλώρινα, 15/12/2022

O Γεν. Διευθυντής

ΦΟΡΜΑ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ